Julémont Watches
Garanti

5 års garanti i fall av dysfunktion eller produktionsfel, med undantag för safirglaset, remmen och pvd-behandlingen, vilka aldrig täcks av garanti.
Underhåll krävs vart 5 år.

X